Tiếng Việt

Cách cài đặt nền tảng chia sẻ và đồng bộ hóa tệp Pydio trên Ubuntu

Pydio là một nền tảng chia sẻ và đồng bộ hóa tệp dựa trên đám mây để truy cập tất cả dữ liệu ở bất cứ đâu và trên bất kỳ thiết bị nào. Hướng dẫn này là về cách cài đặt Pydio trên Ubuntu.
tháng 7 2, 2021 · 8 phút · yasir saeed

Hướng dẫn thiết lập cho Stack Lemp trên Ubuntu 18.04

Cài đặt & amp; Định cấu hình ngăn xếp LEMP để phát triển và triển khai các ứng dụng web. Hướng dẫn này sẽ hỗ trợ bạn cài đặt Nginx, MySQL và PHP trên Ubuntu 18.04.
tháng 6 26, 2021 · 7 phút · Masood Anwer

Top 5 phần mềm lưu trữ đám mây nguồn mở vào năm 2021

Cloud Storage đã giúp chia sẻ và hợp tác dễ dàng hơn bằng cách lưu trữ dữ liệu ở một vị trí từ xa. Bài viết này tập trung vào các nền tảng chia sẻ tệp đám mây nguồn mở.
tháng 6 25, 2021 · 9 phút · yasir saeed

Cách cài đặt NextCloud với Apache trên máy chủ Ubuntu

NextCloud là phần mềm hợp tác và đồng bộ hóa các tệp nguồn mở. Hướng dẫn này sẽ chỉ ra cách cài đặt NextCloud với Apache trên Ubuntu.
tháng 6 18, 2021 · 6 phút · yasir saeed

Cách cài đặt và định cấu hình owncloud với Apache trên Ubuntu

Owncloud là một bộ sưu tập phần mềm máy khách-máy khách mở để tạo máy chủ lưu trữ tệp. Hướng dẫn này là về cách định cấu hình owncloud trên Ubuntu.
tháng 6 11, 2021 · 8 phút · yasir saeed

Cách tối ưu hóa trang web của bạn bằng cách sử dụng nén gzip trong nginx

Hướng dẫn này hướng dẫn bạn cách tối ưu hóa hiệu suất trang web của bạn và làm cho nó nhanh bằng cách giảm kích thước tệp bằng cách sử dụng nén GZIP trong Nginx.
tháng 6 11, 2021 · 6 phút · Assad Mahmood

Cách giám sát máy chủ web nginx với nginx khuếch đại

Giám sát Nginx, các ứng dụng PHP, hệ điều hành với nginx khuếch đại và cải thiện cấu hình. Bài viết này hướng dẫn bạn thiết lập và định cấu hình nginx khuếch đại.
tháng 6 4, 2021 · 7 phút · Masood Anwer

Cách cài đặt và bảo mật phpmyadmin với nginx trên ubuntu

PhpMyAdmin là công cụ quản lý cơ sở dữ liệu giao diện web đồ họa nguồn mở được viết bằng PHP. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ học cách cài đặt phpmyadmin với nginx.
tháng 6 4, 2021 · 8 phút · yasir saeed

Cách thực hiện bộ nhớ đệm trình duyệt với cấu hình nginx

Một trang web tải càng nhanh, khách truy cập càng có nhiều khả năng ở lại. Bài viết này hướng dẫn bạn cách thực hiện bộ nhớ đệm trình duyệt với các cấu hình nginx.
tháng 6 3, 2021 · 7 phút · Assad Mahmood

Cách định cấu hình hỗ trợ HTTP/2 trong Nginx trên Ubuntu/Debian

HTTP/2 là một giao thức đa kênh mạnh mẽ để cải thiện tốc độ tải và bảo mật tải trang. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ học cách thiết lập Nginx với hỗ trợ HTTP/2.
tháng 5 28, 2021 · 7 phút · yasir saeed