Tiếng Việt

Làm thế nào để bắt đầu với nền tảng truyền thông xã hội nguồn mở | Humhub

Thiết lập một mạng xã hội công cộng/tư nhân trong tổ chức của bạn bằng cách sử dụng một nền tảng mạng xã hội nguồn mở. Hãy tham quan Humhub để xem những gì nó cung cấp.
tháng 1 14, 2023 · 7 phút · muhammadmustafa

Top 5 phần mềm mạng xã hội nguồn mở vào năm 2022

Xây dựng mạng xã hội của riêng bạn bằng cách sử dụng các nền tảng mạng xã hội nguồn mở. Kiểm soát dữ liệu của bạn và cộng tác với các thành viên trong nhóm của bạn & amp; khách hàng hiệu quả.
tháng 1 12, 2022 · 8 phút · muhammadmustafa

Tại sao doanh nghiệp của bạn cần một mạng xã hội tự lưu trữ

Áp dụng phần mềm xã hội doanh nghiệp cho doanh nghiệp của bạn. Nó cung cấp cho bạn quyền kiểm soát và cho phép bạn chia sẻ ý tưởng chuyên nghiệp của bạn với cộng đồng công/tư.
tháng 10 7, 2021 · 8 phút · muhammadmustafa