Tiếng Việt

Top 5 Trình quản lý mật khẩu nguồn mở vào năm 2021

Người quản lý mật khẩu cho phép người dùng lưu trữ mật khẩu, chia sẻ thông tin đăng nhập trên toàn nhóm một cách an toàn và dễ dàng đăng nhập vào các ứng dụng khác nhau bằng một mật khẩu chính.
tháng 4 9, 2021 · 6 phút · yasir saeed

Thiết lập và quản lý Trình quản lý mật khẩu Keepass cho Windows '

Keepass là một trình quản lý mật khẩu nguồn mở phổ biến, an toàn, miễn phí và nguồn mở. Hướng dẫn này sẽ giúp người dùng Windows thiết lập và quản lý mật khẩu bằng cách sử dụng Keepass.
tháng 3 13, 2021 · 7 phút · bilalahmed