Tiếng Việt

Top 5 phần mềm hàng đợi thông báo nguồn mở (MQ) vào năm 2021

Phần mềm hàng đợi tin nhắn (MQ) được sử dụng để xử lý giao tiếp không đồng bộ. Hàng đợi cung cấp các giao thức không đồng bộ để cho phép liên lạc dữ liệu trong một hệ thống.
tháng 7 9, 2021 · 10 phút · yasir saeed

Apache Kafka Hướng dẫn -Intrimtions to Kafka cho người mới bắt đầu

Apache Kafka là một nền tảng phát trực tuyến sự kiện phân phối nguồn mở. Hướng dẫn này cung cấp cho bạn một lời giới thiệu về Kafka từ quan điểm của người mới bắt đầu.
tháng 4 16, 2021 · 8 phút · Assad Mahmood