Tiếng Việt

Top 5 dự án nguồn mở phổ biến nhất để đóng góp vào năm 2021

Làm việc trên phần mềm nguồn mở là một cách hiệu quả để cải thiện & amp; Làm sắc nét tư duy phê phán và kỹ năng giải quyết vấn đề của bạn bằng cách hợp tác trong các dự án nhóm.
tháng 9 25, 2021 · 9 phút · yasir saeed

Top 5 công cụ LMS nguồn mở cho doanh nghiệp vào năm 2021

Tạo một trang web học tập điện tử với phần mềm quản lý học tập miễn phí. Chúng tôi đã biên soạn một danh sách 5 Hệ thống quản lý học tập nguồn mở hàng đầu (LMS).
tháng 7 2, 2021 · 9 phút · Masood Anwer

Cách tạo trang web học tập điện tử với Moodle LMS

Xây dựng một nền tảng học tập trực tuyến với nền tảng học tập điện tử nguồn mở. Bài viết này giải thích cách sử dụng Moodle LMS để tạo một trang web học tập từ xa.
tháng 6 11, 2021 · 8 phút · Masood Anwer