Tiếng Việt

Hướng dẫn người mới bắt đầu sử dụng ứng dụng Hóa đơn Crater

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm hiểu về các ứng dụng hóa đơn miệng núi lửa. Đây là một hệ thống hóa đơn nguồn miễn phí và mở cho các doanh nghiệp nhỏ.
tháng 5 6, 2021 · 6 phút · Masood Anwer

Top 5 phần mềm kế toán nguồn mở trong năm 2021

Phần mềm kế toán cho phép các công ty quản lý tài chính và tiếp tục theo dõi các ước tính, hóa đơn, chi phí, theo dõi thời gian và xử lý thanh toán.
tháng 2 8, 2021 · 5 phút · Masood Anwer

Tự động hóa hoạt động kinh doanh bằng phần mềm nguồn mở và miễn phí

Danh sách các phần mềm nguồn mở và miễn phí cho tất cả các phân khúc của doanh nghiệp bao gồm CMS, truyền thông, hỗ trợ khách hàng, tiếp thị & amp; hoạt động tài chính.
tháng 8 27, 2020 · 17 phút · adilfazal