Tiếng Việt

Top 5 phần mềm ERP nguồn mở cho doanh nghiệp của bạn

Phần mềm lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp cho phép các công ty thu thập, lưu trữ, xử lý, phân tích dữ liệu từ tất cả các đơn vị kinh doanh và giúp cải thiện việc ra quyết định.
tháng 1 11, 2021 · 6 phút · Masood Anwer