Tiếng Việt

Cách tích hợp WordPress & Chatgpt | Chatgpt cho WordPress

Thực hiện theo hướng dẫn WordPress này để tìm hiểu cách cài đặt plugin TATGPT trên WordPress. Bạn có thể cài đặt Chatgpt cho trang web WordPress để tăng trải nghiệm người dùng.
tháng 3 22, 2023 · 6 phút · muhammadmustafa

Cài đặt phần mềm hội nghị web trên trang web WordPress

Cài đặt Plugin BigBluebutton trên trang web doanh nghiệp dựa trên WordPress của bạn để tiến hành các cuộc họp ảo. Nó là miễn phí, nguồn mở và cung cấp một loạt các tính năng.
tháng 1 19, 2023 · 7 phút · muhammadmustafa

Cách cài đặt Plugin WordPress Analytics hợp lý

Hợp lý là một phần mềm kinh doanh thông minh cho phép bạn theo dõi những hiểu biết và phân tích dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp. Hãy tìm hiểu cách cài đặt nó trên WordPress.
tháng 1 18, 2022 · 7 phút · muhammadmustafa

Jitsi gặp plugin WordPress là gì và cách cài đặt nó?

Tiến hành hội thảo trên web, hội nghị video và chia sẻ nội dung bằng phần mềm hội nghị truyền hình miễn phí. Hãy cùng học cách cài đặt plugin Jitsi gặp WordPress.
tháng 1 5, 2022 · 7 phút · muhammadmustafa

Cách cài đặt Matomo cho WordPress | Hướng dẫn WordPress

Matomo là một phần mềm Google Analytics nguồn mở. Chúng ta hãy tìm hiểu cách cài đặt phần mềm phân tích web tự lưu trữ và phong phú này trên WordPress.
tháng 10 26, 2021 · 7 phút · muhammadmustafa

Tăng lưu lượng tìm kiếm trang web bằng cách theo dõi 7 blog SEO hàng đầu

Thị trường kỹ thuật số liên tục thay đổi và cố gắng tìm các nguồn tốt nhất để tăng lưu lượng tìm kiếm có thể là khó khăn. Bài viết này là về blog SEO hàng đầu
tháng 1 17, 2021 · 8 phút · yasir saeed

Cách cài đặt plugin trong WordPress | Diễn đàn Vanilla

Tích hợp một phần mềm diễn đàn miễn phí với WordPress để cải thiện hỗ trợ, giảm chi phí dịch vụ và tăng doanh số. Hãy cùng học cách tích hợp WordPress và vani.
tháng 1 13, 2021 · 7 phút · muhammadmustafa

Làm thế nào để Dockerize WordPress | Docker WordPress

Một phần mềm container kết hợp một ứng dụng, phụ thuộc của nó và làm cho ứng dụng chạy trên bất kỳ môi trường điện toán nào. Hãy để học cách làm thế nào để Dockerize WordPress.
tháng 12 18, 2020 · 7 phút · Assad Mahmood

Cách bật nén GZIP trong WordPress | Gzip WordPress

Tốc độ trang và thời gian tải là các yếu tố chính để xếp hạng tốt hơn trong các công cụ tìm kiếm. Nén Gzip có thể làm cho nó xảy ra và cung cấp một lợi thế cạnh tranh.
tháng 12 12, 2020 · 7 phút · Assad Mahmood

Cách di chuyển từ WordPress sang Jekyll

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tìm hiểu cách di chuyển trang web của bạn từ WordPress sang Jekyll và lưu trữ nó với GitHub miễn phí
tháng 12 2, 2020 · 4 phút · Assad Mahmood