Tiếng Việt

Top 5 công cụ dữ liệu lớn nguồn mở vào năm 2021

Các khung dữ liệu lớn cho phép các doanh nghiệp có được hiểu biết sâu sắc từ dữ liệu giúp đưa ra quyết định. Kiểm tra danh sách 5 công cụ dữ liệu lớn nguồn mở hàng đầu.
tháng 5 21, 2021 · 6 phút · Masood Anwer