Tiếng Việt

Top 10 công nghệ nguồn mở để học vào năm 2022

Ngành công nghiệp công nghệ đang được định hình lại bởi các biến đổi kỹ thuật số và các doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật số. Bài viết này bao gồm các công nghệ nguồn mở hàng đầu.
tháng 1 31, 2022 · 9 phút · yasir saeed

NextCloud vs owncloud | Sự khác biệt là gì?

NextCloud vs Owncloud là một trong những cuộc tranh luận lớn nhất trong thế giới lưu trữ đám mây nguồn mở tự lưu trữ. Bài viết này là về sự khác biệt của NextCloud và Owncloud.
tháng 7 31, 2021 · 9 phút · yasir saeed

NSQ vs Kafka | Sự khác biệt chính là gì?

Nền tảng hàng đợi nhắn tin cung cấp một cách để giao tiếp không đồng bộ trong khi cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng. Bài viết này là về so sánh NSQ và Kafka.
tháng 7 17, 2021 · 8 phút · yasir saeed

Cách cài đặt nền tảng chia sẻ và đồng bộ hóa tệp Pydio trên Ubuntu

Pydio là một nền tảng chia sẻ và đồng bộ hóa tệp dựa trên đám mây để truy cập tất cả dữ liệu ở bất cứ đâu và trên bất kỳ thiết bị nào. Hướng dẫn này là về cách cài đặt Pydio trên Ubuntu.
tháng 7 2, 2021 · 8 phút · yasir saeed

Top 5 phần mềm lưu trữ đám mây nguồn mở vào năm 2021

Cloud Storage đã giúp chia sẻ và hợp tác dễ dàng hơn bằng cách lưu trữ dữ liệu ở một vị trí từ xa. Bài viết này tập trung vào các nền tảng chia sẻ tệp đám mây nguồn mở.
tháng 6 25, 2021 · 9 phút · yasir saeed

Cách cài đặt NextCloud với Apache trên máy chủ Ubuntu

NextCloud là phần mềm hợp tác và đồng bộ hóa các tệp nguồn mở. Hướng dẫn này sẽ chỉ ra cách cài đặt NextCloud với Apache trên Ubuntu.
tháng 6 18, 2021 · 6 phút · yasir saeed

Cách cài đặt và định cấu hình owncloud với Apache trên Ubuntu

Owncloud là một bộ sưu tập phần mềm máy khách-máy khách mở để tạo máy chủ lưu trữ tệp. Hướng dẫn này là về cách định cấu hình owncloud trên Ubuntu.
tháng 6 11, 2021 · 8 phút · yasir saeed