فارسی

راهنمای مبتدیان برای استفاده از برنامه صورتحساب دهانه

این آموزش به شما کمک می کند تا در مورد برنامه های صورتحساب دهانه یاد بگیرید. این یک سیستم فاکتور منبع آزاد و آزاد برای مشاغل کوچک است.
مهٔ 6, 2021 · 5 دقیقه · Masood Anwer

5 نرم افزار برتر حسابداری منبع باز در سال 2021

نرم افزار حسابداری شرکت ها را برای مدیریت امور مالی امکان پذیر می کند و پیگیری تخمین ها ، فاکتورها ، هزینه ها ، ردیابی زمان و پرداخت پرداخت را حفظ می کند.
فوریهٔ 8, 2021 · 5 دقیقه · Masood Anwer

عملیات تجاری را با استفاده از نرم افزار رایگان و منبع باز خودکار کنید

لیست نرم افزار منبع آزاد و منبع باز برای کلیه بخش های تجارت از جمله CMS ، ارتباطات ، پشتیبانی مشتری ، بازاریابی و AMP ؛ عملیات مالی
اوت 27, 2020 · 14 دقیقه · adilfazal