فارسی

5 نرم افزار برتر ERP منبع باز برای تجارت شما

نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی شرکت ها را قادر می سازد تا داده ها را از همه واحدهای تجاری جمع آوری ، ذخیره ، پردازش ، تجزیه و تحلیل کنند و به بهبود تصمیم گیری کمک کنند.
ژانویهٔ 11, 2021 · 5 دقیقه · Masood Anwer