فارسی

5 ابزار بزرگ داده منبع باز در سال 2021

چارچوب های داده بزرگ به مشاغل اجازه می دهد تا از داده هایی که در تصمیم گیری کمک می کند ، بینش بگیرند. لیست 5 ابزار بزرگ داده منبع باز را بررسی کنید.
مهٔ 21, 2021 · 6 دقیقه · Masood Anwer